Përmbajtja e librit: 

Rregullat drejtpërdrejt (§): 

Shembuj me shifra

« Zh
{në përpunim}